รีวิว Don’t Follow the Herd 7 Costly Mistakes People Make with Their Money
ตั๋วเงินออม – หากคุณปรารถนาที่จะมอนอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณทำเป็นลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการให้ทุนในยุคใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นกระจ่าง ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องฝากขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับแขกบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกลงทัณฑ์ถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นใส่กลอนในงวดDon’t Follow the Herd 7 Costly Mistakes People Make with Their Money Description

From the time we’re old enough to walk, society teaches us to work hard, think for ourselves and above all else, never succumb to peer-pressure. Yet, as we grow older and less confident in ourselves, we find it easier to simply follow along with what everyone else is doing a phenomenon known as the Herd Mentality.This phenomenon is most obvious when it comes to our money. Like clueless Cows led to slaughter we give the Financial World our money because that s what everyone else is doing. The result: we all the sudden wake up to discover that they’ve made more money on our money than we have! If you’re tired of drinking downstream from the rest of the herd, then read this book. Don’t Follow the Herd will give you valuable insight into the Financial World and how to avoid the 7 Costly Mistakes that people make with their money. You will regain control of your money and your financial future.

Tag Don’t Follow the Herd 7 Costly Mistakes People Make with Their Money: Don’t Follow the Herd 7 Costly Mistakes People Make with Their Money,เรื่อง , แนะนำ , Don’t Follow the Herd 7 Costly Mistakes People Make with Their Money