รีวิว The Money Therapist: A Womanโ€™s Guide to Creating A Healthy Financial Life
กองทุนรวม – คำตอบที่เสถียรที่สุดที่จะ “ฉันจะประทานเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินทุนรวมมี ทุนรอนรวมเป็นใจให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะเช่าพระหุ้นของความหลากของ กงสี มีผู้บัญชากองทุนรวมที่ต้านทานเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะจ่ายไปซื้อความนานัปการของหุ้นครั้นแล้วหากหุ้นมีความสามารถต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเท่าเทียม เงินลงทุนเดิมทีในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสัมพันธน์ที่จะแบกภาระค่าครองชีพเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยด้วยว่าการบริหารสมุดบัญชีของคุณThe Money Therapist: A Womanโ€™s Guide to Creating A Healthy Financial Life Description

Have you ever looked at your bank account balance and wanted to cry? Author Marcia Brixey is here to tell you ย“it’s all right! All your finance woes? They can be fixed!”

The Money Therapist offers women of every financial strata the advice, tips, and solutions they need to get out of debt, create a budget, spend wisely, and save money. Marcia’s empowering, you-can-do-it attitude and helpful tools and resources encourage and inspire women to achieve financial fitness. With information on organizing financial records, getting out of credit card debt, safeguarding against identity theft, and taking advantage of interest through automatic deductions, The Money Therapist is the first step to achieving financial peace of mind.

Tag The Money Therapist: A Womanโ€™s Guide to Creating A Healthy Financial Life: The Money Therapist: A Womanโ€™s Guide to Creating A Healthy Financial Life,Review , เรื่อง , The Money Therapist: A Womanโ€™s Guide to Creating A Healthy Financial Life