รีวิว Thug Finance: Money Management Tips for the Thug in Us All
กองทุนรวม – คำเฉลยที่ปลอดภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะมอบให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี ทุนทรัพย์รวมมอบโอกาสให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายหุ้นของความหลากของ กองกลาง มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ว่าการเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะเกลื่อนไปซื้อความต่างๆ นาๆของหุ้นดังนี้หากหุ้นมีความสามารถต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเสมอกัน เงินลงทุนแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะชอบที่จะรับภาระรายจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสมุดบัญชีของคุณThug Finance: Money Management Tips for the Thug in Us All Description

Throw your boring Finance book Out the Window! Thug-o-nomics 101 is in session!

Most finance and money management books preach great advice, but this book is different. This book will entertain as well as educate you in a way that is completely outlandish at best.
Simple advice using real-life examples. Thug Finance seeks to be different. A thug is in us all, whether you want to believe it or not. The way you want to learn involves getting your attention and keeping it. What better way than to hear a thug tell it like it is???

With a credit score of over 830+ Jay Breezy isn’t your typical “Thug.” With college education to boot, and a saver by nature, when the streets spend—he’d much rather save.In a way that captivates the reader’s attention he will show you certain finance topics you heard about, but never tried to know about. You feel me?
Oh, I know you do player.

If you aren’t shocked (in a good way) and laughing when you read this masterpiece, then you should return the book

While other books seek to bore you to death with professionalism and nonsense about financial topics, Jay Breezy chooses quite the opposite. Using curse words and a straight-forward approach, he tells it like it is—the way it should be.
This book contains the following benefits and lessons that Jay Breezy thinks you should know:

  • Why Debt Sucks A** and Being Debt Free is the Way to Be
  • Why You Shouldn’t **** Up Some Commas and Not Have a Shopping Addiction
  • How and Why You Should Get Your Savings Littt(FIRE)
  • Secrets to A Credit Card System that can Get You to Travel for “FREE”
  • How to Track Your Money Effortlessly to Help With Your Budgeting
  • Saving That Money Like Fetty Himself
  • A Simple Explanation of Tax Brackets
  • An Intro to Stocks, Other Equities and Why You Should Give Them A Look
  • and Last but Not Least, the 3 Keys to Success (DJ Khaled Anyone?) Regarding Your Income

See did Finance have to be so boring?
He didn’t think so.
So, what are you waiting for, preview and download/buy a copy today!

Tag Thug Finance: Money Management Tips for the Thug in Us All: Thug Finance: Money Management Tips for the Thug in Us All,เรื่อง , รีวิว , Thug Finance: Money Management Tips for the Thug in Us All