เรื่อง Christian Finance for Teens: A Simple Guide to Financial Wisdom for Teens and Young Adults (Morgan James Faith)
กองทุนรวม – คำตอบที่หนักแน่นที่สุดที่จะ “ฉันจะจ่ายเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินทุนรวมมี เงินทุนรวมเปิดช่องให้คุณสระเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะซื้อของหุ้นของความหลากของ กงสี มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่จัดการเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลดลงการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแผ่ซ่านไปซื้อความนานาประการของหุ้นดังนี้หากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเท่าเทียมกัน เงินลงทุนตอนแรกๆในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะรักใคร่ที่จะแบกรับค่าใช้สอยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยการปกครองรายการของคุณChristian Finance for Teens: A Simple Guide to Financial Wisdom for Teens and Young Adults (Morgan James Faith) Description

Many parents aren’t sure where to begin when it comes to teaching their teens and young adults about finances. Christian Finance for Teens will help, giving important information in a way teens can understand about job searching, budgeting, debt, banking, investing, insurance, taxes, and other areas of finance.
Author Cindy Kersey has taught a high school finance class (Christian Finance) for tenth- and twelfth-grade students for several years, “road-testing” her material on real-world teens to amazing results. Inspired to help other young people, she turned her course curriculum into book format so teens and young adults everywhere can easily understand concepts of personal finance. This material will be useful as they begin their lives as adults.

Tag Christian Finance for Teens: A Simple Guide to Financial Wisdom for Teens and Young Adults (Morgan James Faith): Christian Finance for Teens: A Simple Guide to Financial Wisdom for Teens and Young Adults (Morgan James Faith),เรื่อง , แนะนำ , Christian Finance for Teens: A Simple Guide to Financial Wisdom for Teens and Young Adults (Morgan James Faith)