เรื่อง How to Stop Living Paycheck to Paycheck: A proven path to money mastery in only 15 minutes a week! (Smart Money Blueprint)
บ/ชออมทรัพย์ – โดยไกลที่พ้นภัยที่สุดของเงินลงทุนสารพัดและคุณมีอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียกร้อง ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเนื่องจากคุณช่วยให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าผู้ที่มีความสมใจกับตัวเลขเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่อธิบายโดยธนาคาร (ประมาณร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเจริญHow to Stop Living Paycheck to Paycheck: A proven path to money mastery in only 15 minutes a week! (Smart Money Blueprint) Description

In this best-selling budgeting bible, you’ll get the motivation and know-how for building up a big stash of emergency cash, getting out of debt, making sure you never run out of money, and avoiding the 11 worst budget traps (that will ruin your financial plans if you let them!)

“Extremely helpful This book is what I was looking for for the past 2 years. I would’ve paid more for this book if I knew what is inside!” Alexander Berenzon

Find out the most important things that you can do to take control of your money and pay off debt. Get the tools and the knowledge you need to finally get ahead. You’ll learn a complete budget system that works for beginners and takes only 15 minutes per week to maintain.

This is a straightforward budget planning method that will completely transform your finances, and eliminate your money worries once and for all.

You will also be given free lifetime access to The Money Tracker, a simple tool that makes budget planning quick and easy.

Buy this book NOW and transform your financial life forever!

Tag How to Stop Living Paycheck to Paycheck: A proven path to money mastery in only 15 minutes a week! (Smart Money Blueprint): How to Stop Living Paycheck to Paycheck: A proven path to money mastery in only 15 minutes a week! (Smart Money Blueprint),เรื่อง , รีวิว , How to Stop Living Paycheck to Paycheck: A proven path to money mastery in only 15 minutes a week! (Smart Money Blueprint)