แนะนำ Budgeting For A Purpose: A Guide to Better Finances
แปลงรายได้ด้วยทรัพย์สินไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ถนัดตาในที่ ความมุ่งหมายทางการเงินที่เข้มแข็งและแจ่มแจ้งแนะแนวคุณในการลงคะแนนเสียงกลอุบายที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายนี้จะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลประโยชน์การลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงรักเงิน แต่การขีดเส้นระยะเวลาและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทเอ้มาก

Budgeting For A Purpose: A Guide to Better Finances Description

Learn to Budget with a goal in mind

Budgeting is one of the most efficient ways to prevent debt overload, but can also be used to get out of debt. Budgeting doesn’t cost a dime but does require commitment

In a nutshell, budgeting requires consumers to spend less than they earn. Unfortunately, many Americans are not familiar with the term ‘household budget’ or the concept of living within their financial means. Failure to spend less than often earned results in massive credit card debt, real estate foreclosure, and personal bankruptcy.

In a perfect world, budgeting would be taught the moment children are old enough to understand the concept of money. However, in a world of abundant advertising, consumers are constantly encouraged to spend, spend, spend.


This book has been written to aid every individual who wants to know the ultimate ways of spending less, saving more and getting out of debt. This can only be possible if a budget is made; a budget not only instills discipline when it comes to spending but it also propels one to a higher financial level and hence financial freedom.

Inside you will learn things such as:

-Creating a successful budget
-Ideas on how to add income to your budget by making money online
-How to maintain a budget while paying debt
-How to increase your personal or business income within a budget
-The importance of creating an emergency fund
-Tips to stay within your budget
-Much more!การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาคือการเติมของเงินให้สินเชื่อนักเรียนหลายคนและจะทำเพื่อถนอมเงินในดอกและเพื่อความปลอดภัยของการไขปัญหาเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรทราบเกล้าทราบกระหม่อมเกี่ยวกับการควบรวมภารกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวที่คุณพึงปรารถนาในการตกลงใจเป็นจุดโหล่ที่ปฏิวัติหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการบรรยายของชี้แจงที่มี กองกลาง ตรวจดูหนี้ของคุณในการลองเชิงเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีหน่วยกิตเจริญมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น เพราะฉะนี้ถ้าไม่มีสาเหตุอย่างอื่นให้คิดทบทวนที่จะช่วยให้การรวมคะแนนความไว้วางใจของคุณเป็นจุดทีหลังที่ต้องระวังระไวกับการผันที่อยู่อีเมลของคุณหรือขนย้าย หนึ่งหรือสองตัวหนังสือผิดหรือเลว, แนวที่มิชอบของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณเบิกในราคา คุณอาจสูญเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าพร่ำเพรื่อ ครั้นแล้วจึงไม่รู้ของ บริษัท ใด ๆ ที่มีอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อดำเนินกิจการร่วมกับอุปการะผ่านทางอีเมล์


Product Tag Budgeting For A Purpose: A Guide to Better Finances: Budgeting For A Purpose: A Guide to Better Finances,เรื่อง , รีวิว , Budgeting For A Purpose: A Guide to Better Finances