แนะนำ Kiplinger’s Money Smart Women: Everything You Need to Know to Acheive a Lifetime of Financial Security (Kiplinger’s Personal Finance)
คิดค้นเงินได้ด้วยเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องไม่ยากมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่กระจ่างในที่ ความตั้งใจทางการเงินที่เข้มเเข็งและสุวิมลแนะคุณในการลงคะแนนเสียงกลยุทธ์ที่เหมาะสมว่าในในบั้นปลายจะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลตอบแทนการลงทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ตรึงใจเงิน แต่การลิขิตเพลาและโดเมนของการออกทุนมีบทบาทเด่นมากKiplinger’s Money Smart Women: Everything You Need to Know to Acheive a Lifetime of Financial Security (Kiplinger’s Personal Finance) Description

From their first job to their retirement years, women face unique challenges when it comes to managing their money.  Because women play so many different roles — and sometimes leave the workforce to raise children and care for family members – they need specific financial advice tailored to each stage of life. In her new book, Kiplinger’s Money Smart Women – Everything You Need to Know to Achieve a Lifetime of Financial Security, Janet Bodnar, wife, mother and deputy editor of Kiplinger’s Personal Finance magazine, outlines what every woman needs to know to be financially independent, from breaking out of the paycheck-to-paycheck rut to living comfortably in retirement.
 
Whether you are single, married, divorced, widowed or retired, Kiplinger’s Money Smart Women will give you the advice you need on important topics such as:
Establishing a stellar credit record;
Strategies for spending less and saving more;
Investing with confidence;
Surviving divorce with your finances intact;
Financial implications of caring for elderly family members;
Making your assets last during retirement Kiplinger’s Money Smart Women covers it all with real-world advice and practical strategies, and includes “how-to” action steps for everything from investing in mutual funds to boosting retirement income. This is every woman’s essential guide to financial security.

Tag Kiplinger’s Money Smart Women: Everything You Need to Know to Acheive a Lifetime of Financial Security (Kiplinger’s Personal Finance): Kiplinger’s Money Smart Women: Everything You Need to Know to Acheive a Lifetime of Financial Security (Kiplinger’s Personal Finance),Review , เรื่อง , Kiplinger’s Money Smart Women: Everything You Need to Know to Acheive a Lifetime of Financial Security (Kiplinger’s Personal Finance)