แนะนำ Money & Life: A Financial Guide for People Just Starting Out
ทะเบียนออมทรัพย์ – โดยไกลที่สถิรที่สุดของเงินลงทุนรวดและคุณมีอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากได้ ธนาคารจ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณก็เพราะว่าคุณช่วยให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การออกทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์แบบเนื่องด้วยผู้ที่มีความพอใจกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่นำเสนอโดยธนาคาร (ราวร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนจำเริญMoney & Life: A Financial Guide for People Just Starting Out Description

The followup to the wellreviewed Early to Rise, this is a book on money and life for recent grads—written by a recent grad. Many books give young people good advice, but often are condescending. Stahl is a peer, who gives readers the practical advice they need to avoid common mistakes involving credit and cash flow. But, more importantly, he makes the case that young people need to stop thinking like borrowers and take advantage of their important assets: energy and time. He reveals many practical ideas: * Got a good job’ Great. Start a business on the side. * Going to college or grad school’ Excellent. Look for freelance work you can do from your computer. * Just married’ Congrats. Put your presents in the stock market instead of buying furniture for your apartment. Early adulthood is the best time to build various income streams, setting the groundwork for a lifetime of creating wealth that will give you any lifestyle you want. This book shows young people how to think in terms of creating income—rather than just borrowing and spending.

Michael Z. Stahl is a 2003 graduate of the U of Pennsylvania, and founded StreetSage.com, which teaches young people the mechanics of investing. He’s author of several books.

Tag Money & Life: A Financial Guide for People Just Starting Out: Money & Life: A Financial Guide for People Just Starting Out,แนะนำ , รีวิว , Money & Life: A Financial Guide for People Just Starting Out