Review The Financial Angel: What All Kids Should Know about Money
มีหลายแบบที่คุณจะจัดหามาเงินกู้รวมเป็น คุณศักยได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจจานุกิจจะมีผลอย่างมากต่อการสัญจร จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ตรรกก็คือว่ามันใช้กาลเวลาเพียงหนึ่งการซักล้างเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามเป็นประจำคู่คุณจะมีการชำระล้างเงินที่ร่อยหรอหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อส่วนแบ่งของที่ทำการการกล่าวคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังมองหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทน จะต้องล้างเงินหลายต่อเดือนด้วยนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่ต่ำกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้แต้มของคุณเงินปันผลสามารถบรรยายเป็นเรื่องโดยทั่วไปที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ข้อสงสัยเดียวก็คือว่าในการรักษาพยาบาลลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความมะงุมมะงาหราในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะสูญการลงทุนมาพรึบกับร้ายแรงของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีอย่างไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลห่างจากการถึงความตั้งใจทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการออมอดที่ดีหรือมีแผ่นดินเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงยุคที่คุณอย่างแท้จริงดูแนวทางการลงทุนเปิดเผยให้คุณ บางส่วนของหนทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถค้นหามีดังนี้:


The Financial Angel: What All Kids Should Know about Money Description

Ava, the Financial Angel, will teach young children about money in simple terms. Kids from ages four to eleven will learn about saving, spending, giving, debit cards and credit cards. Written by a 9-year-old and illustrated by a 15-year-old, this little book inspires on many levels! “What a charming introduction to economics for kids! Ava Kofke’s book literally has the power to begin steering youngsters toward a lifetime of financial literacy. Families, schools and libraries should all be adding this title to the early-childhood section this year!” – Marie-Claire Moreau, author of Suddenly Homeschooling “This book gives kids a wonderful introduction to money so they can make wiser decisions throughout their lives. The Financial Angel comes with my highest recommendation.” – Jeff Botch, Friday Night Books

Product Tag The Financial Angel: What All Kids Should Know about Money: The Financial Angel: What All Kids Should Know about Money,รีวิว , Reviews , The Financial Angel: What All Kids Should Know about Money