Review The Money Book: Lessons from the Rich & The Poor: An Easy Read On The Laws of Money, Creating, Managing and Sustaining Wealth
กองทุนรวม – วิสัชนาที่ไม่เป็นอันตรายที่สุดที่จะ “ฉันจะแจกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนทรัพย์รวมมี เงินสะสมรวมเปิดทางให้คุณสระเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้บัญชากองทุนรวมที่กระทำงานเงินลงทุนในเอกสารถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะอธิบายไปซื้อความต่างๆ นาๆของหุ้นฉะนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียดุลยภาพ เงินลงทุนทีแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะรักใคร่ที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าใช้สอยเพราะว่าการบริหารบัญชีของคุณ

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนเชื่อมั่นว่าการรวมเงินกู้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่วิทยาลัย ในความเป็นจริงมีคุณประโยชน์มากมายที่ได้รับการสืบทอดในขณะที่คุณยังดำรงอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในโรงเรียนสามารถดึงลงหนี้ก่อนที่คุณจะขึ้นต้นในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดกำเนิดผลดีจากการควบรวมกิจการของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในโรงเรียนคือการที่คุณสามารถหลบเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความเอาใจใส่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้สินเชื่อนักศึกษาแห่งชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่พิทักษ์ไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลั่นกลอนเหยื่องวดน้อยของอัตราที่ปุบปับของการยิ่งขึ้นกระบวนการที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กองกลาง มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนต้นตระกูลหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการระแวดระวังเป็นเงินกู้นักเรียนThe Money Book: Lessons from the Rich & The Poor: An Easy Read On The Laws of Money, Creating, Managing and Sustaining Wealth Description

The Money Book :

Lessons from the Rich & The Poor: An Easy Read On The Laws of Money, Creating, Managing and Sustaining Wealth

Grab A Copy Of The Money Book Today At $7.99!

Across the globe, there are two categories of people: The Rich and the Poor. The major difference between the poor and the rich is the fundamental different beliefs they both have about money, finance and wealth creation.

This “Money Book” considers the state of mind and habitual behaviours that rich men have and how that compares with the state of mind and habitual behaviours of poor men.

Some of the greatest minds in the African Financial industry also contributed to The Money Book, sharing their personal perspectives on Wealth Creation and Wealth Management from their vast experiences in finances.

The “Money Book” is written to set the captives of poverty free; to open blind eyes and to reveal the simple secrets of rich men. The simple, digestible and practical principles of this book will radically transform your life. It will become a reference material that you will get to regularly.

The “Money Book” is written by one of Africa’s finest , Neuro-Linguistic Programming (NLP), Performance Improvement Management, Human Cognitive Behavioral Psychology, life and wealth coach; Mr Lanre Olusola popularly known as The Catalyst because of what he steers up in people.

This Life Changing Book will help you get the right knowledge on Money Management, Wealth Management, Finance, How To be Rich, Money Management Principles And Advice.

Money Book is an unusually exciting and easy read filled with deep thought money quotes that conveys all the messages the author intends to pass across to every reader without filling the book with fluff and unnecessary content.

The Money Book Will Definitely be a Catalyst to greater height in your finance, wealth and money management if you follow the principles of the rich revealed in the book.

Different Will be the different in where you are now where you want to be financially.

Grab A Copy Of The Money Book Today At $7.99!Product Tag The Money Book: Lessons from the Rich & The Poor: An Easy Read On The Laws of Money, Creating, Managing and Sustaining Wealth: The Money Book: Lessons from the Rich & The Poor: An Easy Read On The Laws of Money, Creating, Managing and Sustaining Wealth,Review , เรื่อง , The Money Book: Lessons from the Rich & The Poor: An Easy Read On The Laws of Money, Creating, Managing and Sustaining Wealth