Reviews $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America
โพยออมทรัพย์ – โดยไกลที่เสถียรที่สุดของเงินลงเงินทั้งปวงและคุณมีเสรีที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณงก แบงก์จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของคุณก็เพราะว่าคุณลุ้นให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์ด้วยผู้ที่มีความพอใจกับตัวเลขเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่อธิบายโดยธนาคาร (ตีราคาร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนงอกงาม

$2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America Description

We have made great steps toward eliminating poverty around the world – extreme poverty has declined significantly and seems on track to continue to do so in the next decades. Jim Yong Kim of the World Bank estimates that extreme poverty can be eliminated in 17 years. This is clearly cause for celebration. However, this good news can make us oblivious to the fact that there are, in the United States, a significant and growing number of families who live on less than $2.00 per person, per day. That figure, the World Bank measure of poverty, is hard to imagine in this country – most of us spend more than that before we get to work or school in the morning. In $2.00 A Day: Living on Almost Nothing in America, Kathryn Edin and Luke Schaefer introduce us to people like Jessica Compton, who survives by donating plasma as often as 10 times a month and spends hours with her young children in the public library so she can get access to an Internet connection for job-hunting; and like Modonna Harris who lost the cashier’s job she had held for years, for the sake of $7.00 misplaced at the end of the day. They are the would-be working class, with hundreds of job applications submitted in recent months and thousands of work hours logged in past years. Twenty years after William Julius Wilson’s When Work Disappears, it’s still all about the work. But as Edin and Shaefer illuminate through incisive analysis and indelible human story, the combination of a government safety net built on the ability to work and a low-wage labor market increasingly designed not to deliver a living wage has delivered a vicious one-two punch to the would-be working poor. More than a powerful expose of a troubling trend, $2.00 a Day delivers new evidence and new ideas to our central national debate on work, income inequality, and what to do about it.การรวมเงินกู้ของนักเรียนคือการหลอมของเงินให้สินเชื่อนิสิตหลายคนและจะทำเพื่อมัธยัสถ์เงินในดอกและเพื่อความปลอดภัยของการปฏิรูปเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมกิจการค้าเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวที่คุณหวังในการตกลงใจเครดิตอรรถประโยชน์ การรวมหนี้เงินกู้นักเรียนของคุณอาจจะทำมากกว่าเพียงแค่การหดหายหนี้ระยะยาวของคุณ ความสัตย์จริงก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณแถมคะแนนความไว้วางใจของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะโปรดให้คุณซื้อรถที่เหนือกว่าได้มาการบ้านที่คุณมุ่งหมายหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ น้อยกว่า แต่อุบายที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถช่วยให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณไม่ใช่หรือ วินิจฉัยบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดชั้นเครดิตกล่าวแนวทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินงานเป็นเงินกู้นักเรียน


Product Tag $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America: $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America,Review , แนะนำ , $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America