Reviews Money Moves That Matter: Simple Steps to Become Debt-Free
กองทุนรวม – คำเฉลยที่มั่นคงที่สุดที่จะ “ฉันจะประทานเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี เงินสะสมรวมเอื้ออำนวยให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะเช่าพระหุ้นของความหลากหลายของ บริษัท มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่เคลียร์เงินลงทุนในเอกสารถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ด้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแบ่งไปซื้อความต่างๆนาๆของหุ้นด้วยเหตุนั้นหากหุ้นมีประสิทธิภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความเท่าเทียมกัน เงินลงทุนแต่เดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะหลงใหลที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการสมุดบัญชีของคุณ

Money Moves That Matter: Simple Steps to Become Debt-Free Description

In Money Moves That Matter, financial expert Tagene Brown-McBean equips you with the information you will need on how to win with money.Have you ever felt like your life and budget were spiraling out of control?Do you sometimes wish you had the knowledge of how to manage your chaotic finances?In a word, yes.Tagene Brown-McBean knows from personal experience how stressful a disorganized budget can be. She shares personal stories, biblical truth, and practical action plans to create real and lasting changes in your finances. With honesty and the wisdom of someone who has been there, Tagene will help you:

  • Transform your relationship with money.
  • Reduce your mental stress and anxiety about money.
  • Reorder material priorities and live well for less.
  • Design a plan for paying off all your debt – mortgages, car loans, etc.

Who Needs This Book?Money Moves That Matter was written to bring hope and encouragement to every person who currently feels overwhelmed or stressed with debt. It speaks to the man or woman trying to juggle all the demands of a busy life with the pressure of making ends meet. It is a practical guide for those of us who often pray for a solution for the never ending cycle of debt while faced with the reality that our incomes are no longer increasing as much as it did in the past. Tagene gives real, honest, practical tips, and speaks to the heart of the problem. She shows us how we can live the life we’ve always wanted.Want to know if this book is for you?

  • Tired of phony promises about getting rich quickly?
  • Do you ever struggle to keep your finances on track?
  • Are you living pay check to pay check, enslaved by mortgage and bills?
  • Do you ever dream of securing a big nest egg for emergencies and retirement?

If the answer to any of these questions is YES, this book provides practical solutions for you. Tagene not only offers advice but she shares with brutal honesty her own experience with personal finance and how she became debt free.Money Moves That Matter: Read it and recommend it to loved ones and get on the road to riches. For free information and resources, please visit www.TageneBrownMcbean.comแม้จะมีสิ่งที่หลายคนเชื่อฟังว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่จำเป็นต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่วิทยาลัย ในความเป็นจริงมีค่ามากมายที่ได้รับการสืบต่อในขณะที่คุณยังอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนิสิตขณะที่อยู่ในพิทยาคารสามารถหดหายหนี้ก่อนที่คุณจะประเดิมในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดแรกเริ่มเช่นเดียวกับสิ่งให้มั่นใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนเรียนจบก่อนที่คุณจะทำงานสำหรับสภาพเฉพาะของคุณ ในกรณีส่วนมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปโอกาสหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้การชำระเงินแม้จะเป็นประโยชน์ที่ดี ที่แท้มันอาจจะแตกต่างกันในการจ่ายเงินให้กู้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีแนวทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กงสี มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนต้นตระกูลหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการระแวดระวังเป็นเงินกู้นักเรียน


Product Tag Money Moves That Matter: Simple Steps to Become Debt-Free: Money Moves That Matter: Simple Steps to Become Debt-Free,เรื่อง , รีวิว , Money Moves That Matter: Simple Steps to Become Debt-Free