Reviews Smart Mama, Smart Money: Raising Happy, Healthy Kids Without Breaking the Bank
มีหลายวิธีการที่คุณจะได้รับเงินกู้รวมเป็น คุณรอบรู้ได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณลงคะแนนเสียงที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมธุรกิจจะมีผลอย่างมากต่อการไป ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา สมองก็คือว่ามันใช้ยุคสมัยเพียงหนึ่งการชำระล้างเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามทุกทีเช่นเดียวกับสิ่งให้แน่ใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบการศึกษาก่อนที่คุณจะทำการทำงานสำหรับภาวะเฉพาะของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปข้างหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้การออกเงินแม้จะเป็นผลประโยชน์ที่ดี จริงๆ แล้วมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันในการจ่ายเงินให้กู้ของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนเทือกเถาเหล่ากอหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินงานเป็นเงินกู้นักเรียน

Smart Mama, Smart Money: Raising Happy, Healthy Kids Without Breaking the Bank Description

Lifestyle guru and author of Bitches on a Budget Rosalyn Hoffman knowsit’s more important to spend time with kids than spend money on them.In Smart Mama, Smart Money, she offers intelligent, witty advice tohelp modern moms budget. From healthy foods and must-have toys to age- appropriate clothing, electronic gadgets, school and party supplies, andfun-filled family vacations, moms learn how to make savvy financialdecisions to provide children with a nurturing upbringing- withoutsacrificing the fun!บัญชีออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปึกแผ่นที่สุดของเงินลงทุนครอบคลุมและคุณมีอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณตั้งใจ ธนาคารจ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณก็เพราะว่าคุณกรุณาให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่ปราศจากข้อเสียเพื่อผู้ที่มีความชอบใจกับโควตาเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่ชี้แจงโดยธนาคาร (คาดร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนจำเริญ


Tag Smart Mama, Smart Money: Raising Happy, Healthy Kids Without Breaking the Bank: Smart Mama, Smart Money: Raising Happy, Healthy Kids Without Breaking the Bank,Reviews , Review , Smart Mama, Smart Money: Raising Happy, Healthy Kids Without Breaking the Bank