Reviews Spend Your Life Wisely: The Deeper Meaning of Money
ตั๋วเงินฝาก – หากคุณปรารถนาที่จะมันอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณอาจลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินออม เงินที่จะต้องมีการลงทุนในกาลสมัยใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดยืนยันบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกลงโทษถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นใส่กลอนในงวด

การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนคือการหลอมของเงินให้สินเชื่อนักศึกษาหลายคนและจะทำเพื่ออดออมเงินในดอกเบี้ยและเพื่อความง่ายดายของการจ่ายเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรได้ยินเกี่ยวกับการควบรวมภารกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ประกาศที่คุณตั้งใจในการตกลงใจหน่วยกิตคุณค่า การรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียนของคุณสมรรถทำมากกว่าเพียงแค่การดึงลงหนี้ระยะยาวของคุณ จริงๆ แล้วก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณรวมแต้มเงินเชื่อของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะกรุณาให้คุณจับจ่ายใช้สอยรถที่ดีกว่าได้รับการบ้านที่คุณต้องประสงค์หรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ แย่ แต่กลยุทธ์ที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถช่วยให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือไม่ ตัดสินบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดระดับเครดิตแจกแจงเงินพิเศษสามารถชี้แจงเป็นเรื่องสาธารณ์ที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ตัวปัญหาเดียวก็คือว่าในการคุ้มครองลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินตอนหลัง ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความมะงุมมะงาหราในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะลับSpend Your Life Wisely: The Deeper Meaning of Money Description

In this candid collection of 25 essays, Certified Financial PlannerTM Ross Levin shares his humorous and thoughtful approach to life and money. He lays out his own family and work experiences and, in the process, outlines an informal plan for personal fulfillment. If you’re wondering how to spend your life (not just your money, but your time and passion, too) wisely, this book is for you.

Ross Levin has appeared in many publications, including The Wall Street Journal, Business Week, Fortune, The New York Times, Newsweek, and Money Magazine. He has appeared on numerous television and radio shows, such as NBC Nightly News with Tom Brokaw and Oprah. Mr. Levin is the founding Principal of Accredited Investors, Inc., the author of The Wealth Management Index, and a columnist for the Journal of Financial Planning and the Minneapolis Star Tribune.


Product Tag Spend Your Life Wisely: The Deeper Meaning of Money: Spend Your Life Wisely: The Deeper Meaning of Money,เรื่อง , แนะนำ , Spend Your Life Wisely: The Deeper Meaning of Money